wczytuję...

Płatność

Agencja Turystyczna Sigma (dalej AT SIGMA) akceptuje następujące formy płatności za bilety lotnicze: przelew międzybankowy, karta kredytowa oraz płatność gotówką w biurze. Wyboru preferowanej formy płatności należy dokonać w kwestionariuszu osobowym systemu rezerwacji, zaznaczając w polu [FORMA PŁATNOŚCI]

Płatność gotówka w biurze
Zakup biletu musi zostać dokonany w biurze podróży najpóźniej do godziny 17:00 dnia następnego, jeśli rezerwacja została założona w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek. W przypadku, gdy rezerwacja została założona w pozostałe dni tygodnia (piątek, sobota) konieczny jest natychmiastowy kontakt z wybranym biurem dla potwierdzenia terminu jej ważności.

Płatność Przelewem

Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:

P.W. Bokka Sp. z o.o. ul. Planty 16, 3ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku 40 1050 1416 1000 0090 9121 0402

Na przelewie należy podać imię i nazwisko Pasażera oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez AT Sigma w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku.

Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji oraz w terminie nieprzekraczającym 24 h w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. AT Sigma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w wykupie biletu.

Płatność kartą kredytową
Wybierając jako formę płatności „karta kredytowa”, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez Klienta karty kredytowej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po naciśnięciu przycisku [REZERWUJ] karta kredytowa jest autoryzowana i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze.

Uwaga! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez system rezerwacji. Z chwilą dokonania rezerwacji Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej kwotą wynikającą z rezerwacji bez dodatkowego potwierdzenia.
AT Sigma nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.
AT Sigma zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w celu weryfikacji legalności transakcji, a w szczególności: kopi karty, dokumentu tożsamości lub odrębnej pisemnej zgody na obciążenie karty kredytowej.
Informujemy, że używanie cudzej karty kredytowej jako formy płatności za bilety lotnicze zakupione w AT Sigma jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania tego typu przestępstwa są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom.

szukaj
SZUKAJ
SZUKAJ

Nasi Partnerzy